Tin chuyên ngành

Tối ưu hóa kho vận từ chuyển đổi số
10:12, 02/10/2020
Xây dựng hệ sinh thái kho vận số, khai thác dữ liệu hiện có của doanh nghiệp thành lợi thế cạnh tranh để lưu chuyển hàng hóa hiệu quả
Tăng giá dịch vụ cảng biển, các hãng tàu có tăng phí?
15:53, 30/09/2020
Các hãng tàu nước ngoài đang thu phụ phí xếp dỡ tại cảng (THC) cao nhưng chỉ trả lại cho cảng ở mức chỉ bằng 30-45% mức thu từ khách hàng xuất nhập ...